Litoměřice a okolí

V posledních dnech byly výrazně posíleny a celkově přestavěny vysílače na Litoměřicku.
Všechny tyto body mají nyní dostatečnou kapacitu 1 Gbps, zároveň jsme provedli modernizaci zařízení a předešli případným výpadkům elektrického proudu formou nových záložních zdrojů.
 
Děkujeme Vám za stále se zvyšující zájem o naše služby.