Časté dotazy

Co mám dělat, když mi nejde internet?

Vypojte ze zásuvky elektrické sítě wifirouter, případně i klientskou jednotku po dobu 2 minut. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMAČKEJTE TLAČÍTKO RESET, tímto tlačítkem smažete z routeru veškeré nastavení. Zkontrolujte nastavení sítě a stav síťového kabelu. Ověřte zda-li jsou všechny aktivní prvky zapojeny do el. sítě. Pokud je vše v pořádku a internet stále nefunguje, zavolejte HOTLINE na tel. Čísle + 420 607 826 195. Volejte v době, kdy jste u svého počítače, aby bylo možné problém co nejrychleji odhalit.

Co mám dělat, když mi počítač píše chybové hlášení „Síťový kabel odpojen“?

Zkontrolujte, zda máte správně zapojen síťový kabel v síťové kartě. Síťový kabel poznáte podle hranaté plastové koncovky (RJ45) podobné telefonní zástrčce. Koncovka musí být zapojená do síťové karty, na které bývají zpravidla dvě kontrolky, které svítí nebo blikají. Pokud je kabel zapojen správně a chybové hlášení nezmizelo, kontaktujte HOTLINE na tel. Čísle + 420 607 826 195 .

Co mám dělat, když mám pomalý internet, vysoké časy odezvy (tzv. ping) a linku s garantovanou rychlostí?

Zkontrolujte svůj počítač na přítomnost virů, spyware a programů běžících na pozadí , které využívají linku internetu. Jestliže jste provedli kontrolu svého počítače a problémy stále přetrvávají, nahlaste svůj problém na HOTLINE (tel. Číslo + 420 607 826 195 ).

Co mám dělat, když mám vysoké časy odezvy (ping), standardní linku a chci hrát hry po internetu?

Na standardní lince nemá uživatel garanci rychlosti připojení ani rychlosti odezvy. Podle zatížení linky se může prodlužovat doba odezvy. Pokud trváte na nízkých odezvách, kontaktujte prosím našeho obchodníka a domluvte se na garantované lince.

Co je to standardní linka?

Na standardní lince nemá uživatel garanci rychlosti připojení ani rychlosti odezvy. Podle celkového vytížení sítě se může rychlost linky snižovat zejména ve večerních hodinách. Pro běžné užívání je však tato linka dostatečná.

Co je to garantovaná linka?

Na garantované lince je smluvená rychlost pouze pro jednoho uživatele. Doba odezvy se může měnit, ale pouze v malém rozmezí.

Chci vnější (veřejnou) IP adresu. Jak mám postupovat?

Změnu vždy projednejte s naším obchodníkem nebo zavolejte na tel. Čísle +420 411 130 228
nebo nám zašlete vaší žádost emailem na info@vogelnet.cz.

Přestože jsem zaplatil, zobrazuje se mi stránka s varováním o nezaplacené faktuře.

Pokud jste provedli úhradu faktury před dnem splatnosti, zavolejte +420 411 130 228 . Pokud jste provedli úhradu faktury po dni splatnosti, vyčkejte dva pracovní dny, než platba dorazí na účet poskytovatele internetu. Průběžně můžete zkoušet mazat dočasné soubory v prohlížeči. Datum splatnosti : v tento den již mají být peníze na účtu poskytovatele internetu. Úhrady faktury proto provádějte raději o 3 až 5 dnů dříve před datem splatnosti.

K čemu slouží zákaznické stránky Moje služby?

Na stránkách naleznete informace o vašich službách, vystavené faktury
(faktury lze prohlížet i tisknout). Můžete provádět úpravy své adresy,
telefonu a emailu.

Jaké mám přihlašovací jméno a heslo na zákaznickou stránku Moje služby?

Své přihlašovací informace naleznete na průvodním dopise, který jste
obdrželi současně se smlouvou.

Kde zjistím, jakou částku mám zaplatit za internet?

Výši částky za poskytování internetu naleznete na zákaznických stránkách

http://zakaznik.vogelnet.cz.

Co mám dělat, když mi počítač napíše chybové hlášení „Vaše IP adresa se již v síti používá“ nebo „Konflikt IP adres“?

Okamžitě kontaktujte HOTLINE na tel. čísle +420 607 826 195. Technik
vyšetří, kdo daný konflikt vytváří.

Nejde mi odeslat mail. Co mám dělat?

Poštovní server nemůže odesílat zprávy větší než 13MB, reálná
velikost příloh je však ještě menší, zhruba do 9MB! Pokud chcete
odeslat zprávu větší, musíte ji rozdělit na více menších zpráv. Pokud je
velikost odesílané zprávy v pořádku, překontrolujte si nastavení SMTP
serveru pro odesílání pošty.

Server pro odchozí poštu (SMTP)?

Adresa serveru (smtp): použijte SMTP poskytovatele emailové schránky (POP3, IMAP)
Port: 465, 587
(port 25 je pro zamezení šíření SPAMu běžně blokován, pokud jej však z pádných důvodů potřebujete, kontaktujte Hotline).