Časté dotazy

Jak nastavit wifirouter TP-Link pomocí webového rozhraní

Tento způsob nastavení použijte pro typ služby OPTIKA nebo LAN, jedná se o kabelové připojení v panelových a bytových domech.

Vaši přidělenou statickou IP adresu máte vytištěnou na smlouvě, také lze dohledat v zákaznické zóně "Moje služby".

Jedná se celkem o 5 údajů, potřebných ke zprovoznění internetového připojení:

IP adresa:          10.xxx.xxx.xxx
Maska podsítě:    255.255.255.xxx
Výchozí brána:    10.xxx.xxx.xxx
Primární DNS:     8.8.8.8
Sekundární DNS: 8.8.4.4

Video návod:
https://youtu.be/hlZgr7i1jmM
https://youtu.be/2rbyewnouG4

Pokud máte bezdrátové připojení k internetu (WIFI), tzn. že před wifirouterem je "anténa", která je umístěna na střeše nebo za oknem,

ponechá se ve wifirouteru stávající nastavení Dynamic IP.

Co mám dělat, když mi nejde internet?

Vypojte ze zásuvky elektrické sítě wifirouter, případně i klientskou jednotku po dobu 2 minut. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMAČKEJTE TLAČÍTKO RESET, tímto tlačítkem smažete z routeru veškeré nastavení. Zkontrolujte nastavení sítě a stav síťového kabelu. Ověřte zda-li jsou všechny aktivní prvky zapojeny do el. sítě. Pokud je vše v pořádku a internet stále nefunguje, zavolejte HOTLINE na tel. Čísle + 420 607 826 195. Volejte v době, kdy jste u svého počítače, aby bylo možné problém co nejrychleji odhalit.

Co mám dělat, když mi počítač píše chybové hlášení „Síťový kabel odpojen“?

Zkontrolujte, zda máte správně zapojen síťový kabel v síťové kartě. Síťový kabel poznáte podle hranaté plastové koncovky (RJ45) podobné telefonní zástrčce. Koncovka musí být zapojená do síťové karty, na které bývají zpravidla dvě kontrolky, které svítí nebo blikají. Pokud je kabel zapojen správně a chybové hlášení nezmizelo, kontaktujte HOTLINE na tel. Čísle + 420 607 826 195 .

Co mám dělat, když mám pomalý internet?

Zdá se vám, že máte pomalý internet? Načítá se vám cokoliv na webu moc dlouho? V první řadě si změřte rychlost internetu.

TIP: Než se pustíte do dalších kroků, ověřte, jestli nestahujete velké množství dat (vy nebo kdokoliv připojený k vašemu internetu). Stahování nebo odesílání velkého množství dat značně ovlivňuje aktuální rychlost připojení, zejména pokud používáte internetovou televizi IPTV, Netflix, HBO GO apod..

1. Před měřením rychlosti se ujistěte, že nemáte spuštěné žádné jiné aplikace.

2. Změřte si rychlost pomocí datového kabelu UTP, měření po wifi nebude nikdy kvalitativně odpovídat kabelovému připojení!

3. Pokud je to možné, změřte rychlost na více zařízeních.

4. Měření rychlosti internetu zde: http://speedtest.cesnet.cz/

 

V případě, že opakovaně naměříte rychlost výrazně nižší než námi udávanou pro zvolený tarif  a použitou technologii, kontaktujte naší  HOTLINE na tel. čísle + 420 607 826 195 nebo e-mail hotline@vogelnet.cz.

Co mám dělat, když mám vysoké časy odezvy (ping)?

Při běžném procházení internetu vás ping pravděpodobně zajímat nebude. Při hraní multiplayerových her už ano. Při hraní her s ostatními hráči vám jde primárně o co nejnižší ping. Pro hraní FPS multiplayerových her se nabízí jako optimální ping v rozmezí 0 až 60 ms.

Změřte si SKUTEČNOU odezvu, ne zkreslenou z internetových a herních portálů.

Stačí, když na počítači běží operační systém Windows, ve kterém spustíte konzoli a ručně zadáte konkrétní server, ke kterému se chcete v rámci testu připojit - například Google.

1. Před měřením pingu se ujistěte, že nemáte spuštěné žádné jiné aplikace a nestahujete velké množství dat.

2. Zařízení (PC) mějte zapojené pomocí datového kabelu UTP, měření po wifi nebude nikdy kvalitativně odpovídat kabelovému připojení!

3. Abyste test provedli, stiskněte kombinaci kláves [Windows] + [R], do okna »Otevřít« napište „cmd“ a stiskněte [Enter]. Otevře se okno s příkazovým řádkem, kam napište příkaz „ping google.com -t“ a stiskněte [Enter]. Nechte test běžet několik vteřin a přerušte ho stiskem kombinace kláves [Ctrl] + [C]. Následně se v okně vypíše výsledek testu, tedy počet zaslaných a obdržených paketů a doba, po kterou „cestovaly“, tedy hodnota ping pro daný server – minimální, maximální a průměrná.
 

Video návod zde: https://youtu.be/Lj8lsmDlVtM

 

TIP: Nejčastější příčina vysokého pingu bývá v přenosu nebo rušení přenášeného signálu wifi v pásmu 2,4 GHz, další možností může být zastaralý nebo špatně nastavený router. Staré zařízení má často vliv na pomalou rychlost a vysokou odezvu internetového připojení.
 

Pokud naměřené hodnoty stále vykazují vysoký ping, tzn. time-100ms a více, kontaktujte naší  HOTLINE na tel. čísle + 420 607 826 195, e-mail hotline@vogelnet.cz.

Co je to standardní linka?

Standardní linka nemá garanci rychlosti ani odezvy a proto může rychlost připojení  kolísat podle okamžitého vytížení sítě. Pro běžné užívání je však tato linka dostatečná a deklarovanou rychlost služba splňuje z 90% dne.

Co je to garantovaná linka?

Na garantované lince je smluvená rychlost pouze pro jednoho uživatele. Doba odezvy se může měnit, ale pouze v malém rozmezí.

Chci vnější (veřejnou) IP adresu. Jak mám postupovat?

Změnu vždy projednejte s naším obchodníkem nebo zavolejte na tel. Čísle +420 411 130 228
nebo nám zašlete vaší žádost emailem na info@vogelnet.cz.

Přestože jsem zaplatil, zobrazuje se mi stránka s varováním o nezaplacené faktuře.

Pokud jste provedli úhradu faktury před dnem splatnosti, zavolejte +420 411 130 228 . Pokud jste provedli úhradu faktury po dni splatnosti, vyčkejte dva pracovní dny, než platba dorazí na účet poskytovatele internetu. Průběžně můžete zkoušet mazat dočasné soubory v prohlížeči. Datum splatnosti : v tento den již mají být peníze na účtu poskytovatele internetu. Úhrady faktury proto provádějte raději o 3 až 5 dnů dříve před datem splatnosti.

K čemu slouží zákaznické stránky Moje služby?

Na stránkách naleznete informace o vašich službách, vystavené faktury
(faktury lze prohlížet i tisknout). Můžete provádět úpravy své adresy,
telefonu a emailu.

Jaké mám přihlašovací jméno a heslo na zákaznickou stránku Moje služby?

Své přihlašovací informace naleznete na průvodním dopise, který jste
obdrželi současně se smlouvou.

Kde zjistím, jakou částku mám zaplatit za internet?

Výši částky za poskytování internetu naleznete na zákaznických stránkách

http://zakaznik.vogelnet.cz.

Co mám dělat, když mi počítač napíše chybové hlášení „Vaše IP adresa se již v síti používá“ nebo „Konflikt IP adres“?

Okamžitě kontaktujte HOTLINE na tel. čísle +420 607 826 195. Technik
vyšetří, kdo daný konflikt vytváří.

Server pro odchozí poštu (SMTP)?

Adresa serveru (smtp): použijte SMTP poskytovatele emailové schránky (POP3, IMAP)
Port: 465, 587
(port 25 je pro zamezení šíření SPAMu běžně blokován, pokud jej však z pádných důvodů potřebujete, kontaktujte Hotline).